ЕНЕРГЕТИКА ЗА ДАМИ

Преди много години французинът Камил Фламарион написал астрономия за дами. Не знаем дали и каква полза са извлекли дамите от нея, но за астрономията ползата е била определено никаква.

Енергетиката е друго нещо. Тя засяга непосредствено както дамите, така и техните обладатели. Добре е хората да познават същината на тeзи неща. След това и за самата енергетика ще има полза.

И ще настъпи мир и тишина.

Ето някои основни неща от енергетиката, които дамите трябва да знаят:

Енергийна независимост

България е страна, бедна на енергийни източници. Единствените що-годе значими източници на енергия в нея, освен водните, са източномаришките нискокачествени въглища. Малко по-калорични от покриващата ги пръст, те се изгарят по специален начин, а разходите за пречиствателни съоръжения са големи. Водите също са малко. България е една от най-сухите страни в Европа.

Тези източници покриват по-малко от половината нужди на страната. Останалите нужди – около две трети – се покриват с внос на горива.

Страна, която внася две трети от горивата си е зависима от вноса им. Следователно, тя не може да бъде енергийно независима. Може само да намали зависимостта си, като разнообрази доставчиците си.

От някое време насам няколко български правителства полагат усилия да сведат доставчиците си на горива до един.

България – енергиен център на Балканите

Енергийни центрове могат да бъдат страни като Кувейт и Норвегия, които притежават много повече енергоносители, отколкото потребяват. Енергийно зависима страна като България не може да произвежда енергия за износ. Може само да преобразува енергията от вносни източници – от топлинна в електрическа.

Постоянно ни убеждават, че това също е много важно. Ако не го правим, можело да се наложи да внасяме електроенергия.

Това предупреждение звучи толкова страшно, че се налага да го анализираме. Наистина, преработката на суровини е основа на промишлеността. Внасяме, примерно, памук за 60 лева, правим от него плат и го продаваме за 100 лева. В този случай се казва,че сме вложили труд за 40 лева и така сме създали допълнителна стойност.

Само че в енергетиката вложеният труд е малка част от стойността на произведения продукт. В енергетиката нещата изглеждат така: внасяш въглища, машини и съоръжения за 99 лева и произвеждаш електричество за 100 лева. Така, в една наслуки взета година, 2007, АЕЦ Козлодуй с активи от 1,851 милиарда лева е произвел енергия за 596 милиона, от което е спечелил…4 милиона.

Но тази сметка също е условна. Защото за да произведеш това електричество трябва да докараш милиони тонове въглища или милиони кубометри газ от стотици и хиляди километри. А това струва пари. Ако тези въглища или газ бъдат изгорени там, където са добити, полученото електричество ще е много по-евтино. И после може да бъде внесено с много по-малко разходи. Защото електричеството си тече по жицата самичко.

При ядреното гориво нещата като че ли не стоят така. Горивото за Козлодуй може да се събере в един вагон. Само че там проблемът е другаде. Козлодуй е руска централа и гори само руско гориво. За колко ще ти продаде гориво човек, който знае, че няма откъде другаде да си го купиш? За колкото си  иска, разбира се. Все едно да имаш кола, ползваща много специален бензин, който можеш да купиш само от човек на име (примерно) Алексей Петров. Бихте ли си купили такава кола?

България вече притежава една такава. Полагат се усилия да придобие и втора.

Както виждаме, няма голяма разлика в това дали внасяш необходимата ти енергия във вид на въглища, газ или уран, или във вид на електричество. Даже понякога второто  може да е по-евтино. Защото електричеството има един голям недостатък – не може да се складира. Ако някой има излишък от електричество, той трябва веднага да го продаде. Не за колкото иска, а за колкото може. Въпреки това, продължават да ни плашат с внос на електроенергия.

Не се плашете, дами!

Енергетиката е замърсител

Енергетиката е мръсно нещо. За да се добият въглищата в маришкия басейн се разравя горния земен слой. След изгребването му остава нещо като лунна повърхност. При изгарянето на въглищата се отделя много серен двуокис, опасен за околната среда. Отделя се и въглероден двуокис, който причинява глобално затопляне. И това са само част от щетите.

Атомната енергетика произвежда изключително опасни радиоактивни отпадъци. Те ще бъдат опасни и през следващите сто хиляди години. По въпроса какво да се прави с тях съществува нещо като консенсус. Той гласи: „Да им берат грижата следващите поколения!” Не е много етично, но да не забравяме, че етиката на бъдещето не е разработена теоретично.

Ако внасяме необходимата електроенергия, вместо да я произвеждаме тук, тези замърсители ще останат в нечий друг двор. Също не е много етично, но такъв е животът.

Енергетика и високи технологии

Електричеството не е високотехнологичен продукт. Човек може да си го произведе и в къщи. Убеждението, че колкото повече електричество произвежда едно общество, толкова по-богато е то, е вероятен остатък от времената на лозунга „съветска власт плюс електрификация”. Белег за развитие е не количеството произведена електроенергия, а електроенергията, изразходвана за производството на единица продукт. В България за единица продукт се изразходва няколко пъти повече енергия, отколкото в развитите страни.

Следователно, ефективното използуване на енергията е много по-перспективен път за развитие, като се отчете обстоятелството, че България в никакъв случай не би могла да произвежда няколко пъти повече електроенергия, отколкото сега.

Виждаме, че енергетиката не е начин една страна да забогатее. Тя е начин да забогатеят само отделни лица, и то за сметка на останалите. За да забогатее една страна, тя трябва да се насочи, например, към високите технологии.

Само че това не става току така. Една технология днес е висока, утре вече е ниска. Електричеството също е било някога високотехнологичен продукт. Днес високотехнологичен продукт са чиповете. Но докато усвоите производството им, те могат вече и да не са такъв. Всяко развито общество трябва да открие собствената си висока технология. За да стане това има едно важно условие: образованието. Образованието е най-високата технология.

Следователно, не енергетиката, а образованието трябва да е приоритет. Но тук ще спрем, защото навлизаме в друга тема: високи технологии за дами.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *